Kiwa Industry cung cấp cho khách hàng các sản phẩm và dịch vụ như gia công các chi tiết máy, xử lý bề mặt và dựa trên tiêu chuẩn chất lượng Nhật Bản.

 

Chính sách công ty / Chính sách Quản lý | Policy.

KIWA SEISAKUSYO Co.,Ltd

Chính sách

Xây dựng xã hội Công ty đã có những đóng góp liên tục để
tạo ra xã hội giàu mạnh thông qua các
hoạt động của công ty.
Học hỏi cùng phát triển Thông qua hoạt động của công ty,
Tìm hiểu khách hàng, đối tác kinh doanh,
cùng với các nhân viên, Nhằm vào các
công ty phát triển
Phục vụ tận tâm Trở thành một công ty có một tinh thần
phục vụ cho một xã hội, quốc gia và đóng
góp cho xã hội ngày càng phát triển.

 

Chính sách quản lý

  1. 1. Chúng tôi sẽ luôn tiến hành các hoạt động cải tiến liên tục và cải cách.
  2. 2. Chúng tôi sẽ theo nguyên tắc 6S.
  3. 3. Chúng tôi luôn lắng nghe trên tinh thần tích cực và luôn cải tiến sản phẩm đến với khách hàng.
  4. 4. Chúng tôi sẽ xây dựng một tương lai tươi sáng với tầm nhìn rõ ràng và thái độ tích cực.